Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:
Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY W GORZYCACH
 
Administracja serwisu
Administracja serwisu
Informacje nieudostępnione w biuletynie
Kontakt
Spis podmiotów
Władze Gminy
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Kierownictwo urzędu
Samodzielne stanowiska
Referaty
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki Organizacyjne Gminy
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach
Dyrekcja
Statut
Ogłoszenia
Statut
Ogłoszenia
Nabór pracowników
Zapytania ofertowe
Dane kontaktowe
Druki do pobrania
Świadczenia rodzinne
Dodatki mieszkaniowe
Pomoc społeczna
Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach
DYREKTOR
PRACOWNICY GZOF
STATUT
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZARZĄDZENIA DYREKTORA
2014
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
PROCEDURA NABORU
OGŁOSZENIA O NABORZE
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
LISTY KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
STYPENDIA DLA UCZNIÓW
OGŁOSZENIA
KONTAKT
Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach
DYREKCJA
STATUT
OGłOSZENIA
DANE KONTAKTOWE
Gminny Zakład Kanalizacyjny w Gorzycach
DYREKCJA
STATUT
OGŁOSZENIA
DRUKI DO POBRANIA
PRZETARGI
NABÓR PRACOWNIKÓW
Regulamin naboru pracowników
Ogłoszenia o naborze
Listy kandydatów spełniających wymagania formalne
Informacje o wynikach naboru
DANE KONTAKTOWE
Budżet
2012
2013
2014
2015
Dokumentacja kontroli
2012
2013
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Gorzyczkach
Dyrekcja
Kadra
Statut
Regulamin Organizacyjny
Plan pracy
2013/2014
Aktualności
Ogłoszenia
Oferty pracy
Przetargi
Dane kontaktowe
Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach
Dyrekcja
Kadra
Pracownicy administracji
Pracownicy obsługi
Statut
Ogłoszenia
Przetargi
Dane kontaktowe
Wiejski Dom Kultury w Gorzycach
Dyrekcja
Statut
Regulamin organizacyjny
Kadra
Przetargi
Dane kontaktowe
Ogłoszenia
Wiejski Dom Kultury w Olzie
Dyrekcja
Statut
Ogłoszenia
Przetargi
Dane kontaktowe
Kadra
Pracownicy administracji
Pracownicy obsługi
Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach
Statut
Regulamin wypożyczalni i czytelni
Dyrekcja
Kadra
Biblioteka główna
Ogłoszenia
Imprezy - zdjęcia
Filie
Gimnazjum w Czyżowicach
ORGANY SZKOŁY
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Rada Młodzieżowa
DOKUMENTY
Statut
WSO
Program wychowawczy
Program profilaktyki
PRZETARGI, OFERTY
OGŁOSZENIA
DANE KONTAKTOWE
Gimnazjum w Gorzycach
statut
program wychowawczy
system oceniania
ogłoszenia
Gimnazjum w Rogowie
DYREKCJA
KADRA PEDAGOGICZNA
STATUT
Wewnątrzszkolny system oceniania
Regulamin organizowania wycieczek
PRZETARGI
unieważniony-Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2011/2012
Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2011/2012
przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2012/2013
Przetarg nieograniczony na dostawe oleju opałowego na sezon grzewczy 2013/2014
OGŁOSZENIA
DANE KONTAKTOWE
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
NABÓR UCZNIÓW
Gimnazjum w Turzy Śl.
DYREKCJA
KADRA PEDAGOGICZNA
STATUT
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
OGłOSZENIA
DANE KONTAKTOWE
DRUKI DO POBRANIA
REKRUTACJA
DOWOŻENIE UCZNIÓW
Szkoła Podstawowa w Bluszczowie
DYREKCJA
KADRA PEDAGOGICZNA
KADRA TECHNICZNA
STATUT
Program profilaktyki
Program wychowawczy
PRZETARGI
OGŁOSZENIA
DANE KONTAKTOWE
Szkoła Podstawowa w Czyżowicach
Organy szkoły
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Ogłoszenia
Stypendia socjalne
Wyprawka szkolna
Stypendia naukowe i sportowe
Rekrutacja 2014/2015
Dokumenty
Statut
WSO
Przetargi, oferty
Dostawa węgla na rok 2013
Dostawa węgla na rok 2014
Kontakt
Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorzycach
DYREKCJA
KADRA PEDAGOGICZNA
ADMINISTRACJA I OBSŁUGA
DOKUMENTY SZKOŁY
Statut Szkoły
Program Profilaktyki
Wewnątrzszkolny System Oceniania
Program Wychowawczy
Szkolny zestaw podręczników
Szkolny zestaw podręczników
OGŁOSZENIA
Przetargi
Różne
Zespoły Przedmiotowe
Koła zainteresowań
DANE KONTAKTOWE
INFORMACJE
Wyprawka szkolna
Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach (Kolonia Fryderyk)
DYREKCJA
Zarządzenia
KADRA PEDAGOGICZNA
STATUT
Wewnątrzszkolny system oceniania
Program wychowawczy
Program profilaktyczny
Galeria
DANE KONTAKTOWE
OGłOSZENIA
PRZETARGI
Szkoła Podstawowa w Olzie
Dyrekcja
Kadra pedagogiczna
Statut
Statut
Przetargi
Docieplenie dachu budynku
Ogłoszenia
Szkoła Podstawowa w Rogowie
Dyrekcja
Kadra pedagogiczna
Administracja i obsługa
Statut
Przetargi
Drenaż opaskowy budynku
Ogłoszenia
Dane kontaktowe
Szkoła Podstawowa w Turzy Śl.
DYREKCJA
KADRA PEDAGOGICZNA
ADMINISTRACJA I OBSŁUGA
DOKUMENTY SZKOŁY
Statut Szkoły
Wewnątrzszkolny System Oceniania
Program wychowawczy
Program profilaktyki
GALERIA
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
Dostawa węgla na rok 2012
Dostawa węgla na rok 2013
Dostawa węgla na rok 2014
Przetarg nieograniczony na dostawę żywności na 2014
Przetarg nieograniczony na dostawę żywności w 2014 r. - drugie postępowanie
INFORMACJE
DANE KONTAKTOWE
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzyczkach
DYREKCJA
KADRA PEDAGOGICZNA
STATUT
Statut
Program wychowawczy ZSP
Wewnątrzszkolny system oceniania
ZAPISY DZIECI DO PP
ZAPISY DZIECI DO SP
WYPRAWKA SZKOLNA 2014
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW
Wykaz podręczników na rok szkolny 2013/2014
AKT ZAŁOŻYCIELSKI
PRZETARGI
Przetarg na dostawę węgla kamiennego EKO-GROSZEK
Przetarg na pokrycie dachu i montaż pomostów stalowych budynku hali sportowej
Przetarg nioegraniczony na wykonanie szkolnego placu zabaw dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
OGŁOSZENIA
DANE KONTAKTOWE
Przedszkole w Czyżowicach
DYREKCJA
KADRA PEDAGOGICZNA
KADRA TECHNICZNA
STATUT
PRZETARGI
OGŁOSZENIA
ZAPISY DZIECI
DANE KONTAKTOWE
Przedszkole w Gorzycach
DYREKCJA
KADRA PEDAGOGICZNA
KADRA TECHNICZNA
STATUT
Koncepcja Pracy Przedszkola Publicznego w Gorzycach
ZAPISY DZIECI NA ROK 2014/2015
Przedszkole w Olzie
DYREKCJA
Zarządzenie w sprawie postępowania rekrutacyjnego i kryteriów rekrutacji do PP Olza.
KADRA PEDAGOGICZNA
Administracja i Obsługa
STATUT
OGŁOSZENIA I DOKUMENTY DO POBRANIA
Ogłoszenie dotyczące rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny 2014/2015
KONTAKT
Przedszkole w Rogowie
DYREKCJA
KADRA PEDAGOGICZNA
STATUT
OGŁOSZENIA
Wymiana instalacji elektrycznej i piorunochronnej
Malowanie pomieszczeń budynku PP Rogów - po wymianie instalacji elektrycznej
DANE KONTAKTOWE
Przedszkole w Turzy Śl.
DYREKCJA
KADRA PEDAGOGICZNA
KADRA TECHNICZNA
STATUT
OGŁOSZENIA
KONTAKT
Druki do pobrania
Rok 2012
Menu przedmiotowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Statut gminy
Działalność Rady Gminy
kadencja 2010-2014
Sesje Rady Gminy Gorzyce
XLVI Sesja RG Gorzyce 06.11.2014 r.
XLV Sesja RG Gorzyce 30.10.2014 r.
XLIV Sesja RG Gorzyce 09.10.2014 r.
XLIII Sesja RG Gorzyce 25.09.2014 r.
XLII Sesja RG Gorzyce 24.06.2014 r.
XLI Sesja RG Gorzyce 29.05.2014 r.
XL Sesja RG Gorzyce 8.05.2014 r.
XXXIX Sesja RG Gorzyce 27.03.2014 r.
XXXVIII Sesja RG Gorzyce 27.02.2014 r.
XXXVII Sesja RG Gorzyce 19.12.2013 r.
XXXVI Sesja RG Gorzyce 28.11.2013 r.
XXXV Sesja RG Gorzyce 29.10.2013 r.
XXXIV Sesja RG Gorzyce 26.09.2013 r.
XXXIII Sesja RG Gorzyce 29.08.2013 r.
XXXII Sesja RG Gorzyce 27.06.2013 r.
XXXI Sesja RG Gorzyce 03.06.2013
XXX Sesja RG Gorzyce 24.05.2013
XXIX Sesja RG Gorzyce 29.04.2013 r.
XXVIII Sesja RG Gorzyce 25.03.2013 r.
XXVII Sesja RG Gorzyce 28.02.2013
XXVI Sesja RG Gorzyce 20.12.2012 r.
XXV Sesja RG Gorzyce 26.11.2012 r.
XXIV Sesja RG Gorzyce 29.10.2012 r.
XXIII Sesja RG Gorzyce 27.09.2012 r.
XXII Sesja RG Gorzyce 30.08.2012 r.
XXI Sesja RG Gorzyce 28.06.2012 r.
XX Sesja RG Gorzyce 28.05.2012 r.
XIX Sesja RG Gorzyce 26.04.2012 r.
XVIII Sesja RG Gorzyce 22.03.2012 r.
XVII Sesja RG Gorzyce
XVI sesja RG Gorzyce 22.12.2011 r.
XV sesja RG Gorzyce 5.12.2011 r.
XIV Sesja RG Gorzyce 24.11.2011 r.
XIII sesja RG Gorzyce 27.10.2011 r.
XII sesja RG Gorzyce 26.09.2011 r.
XI sesja RG 31.08.2011 r.
X sesja RG 25.08.2011 r.
IX sesja RG 4.08.2011 r
VIII sesja RG 22.06.2011 r.
VII sesja RG 23.05.2011 r.
VI Sesja RG 21.04.2011 r.
V Sesja RG 24.02.2011 r.
IV Sesja RG 23.12.2010 r.
III Sesja RG 13.12.2010 r.
II Sesja RG 07.12.2010 r.
I Sesja RG 30.11.2010 r.
Komisje Rady Gminy Gorzyce
posiedzenia wspólne Komisji Rady Gminy
Komisja Budżetu, Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Komisja Rewizyjna
Komisja Rodziny, Spraw Społecznych i Zdrowia
Uchwały
Rejestr Uchwał Rady Gminy Gorzyce kadencji 2010-2014
Skorowidz
Drogi
Finanse publiczne
Inne
Mienie komunalne
Ochrona środowiska
Ochrona zdrowia
Oświata
Patologie społeczne
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Podatki i opłaty lokalne
Pomoc społeczna
Porozumienia, umowy
Samorząd
Statuty
Wybory
Zabytki
akty prawa miejscowego
kadencja 2006-2010
Sesje Rady Gminy Gorzyce
XLIV Sesja RG 10.11.2010 r.
XLIII Sesja RG 30.09.2010 r.
XLII Sesja RG 26.08.2010 r.
XLI Sesja RG 30.06.2010 r.
XL Sesja RG 02.06.2010 r.
XXXIX Sesja RG 19.05.2010 r.
XXXVIII Sesja RG 27.04.2010 r.
XXXVII Sesja RG 11.02.2010 r.
XXXVI Sesja RG 29.12.2009 r.
XXXV Sesja RG 26.11.2009 r.
XXXIV Sesja RG 15.10.2009 r.
XXXIII Sesja RG 31.08.2009 r.
XXXII Sesja RG 13.08.2009 r.
XXXI Sesja Rady Gminy 25.06.2009 r.
XXX Sesja Rady Gminy 23.04.2009 r.
XXIX Sesja Rady Gminy
XXVIII Sesja Rady Gminy
XXVII Sesja Rady Gminy
XXVI Sesja Rady Gminy
XXV Sesja Rady Gminy
XXIV Sesja Rady Gminy
XXIII Sesja Rady Gminy
XXII Sesja Rady Gminy
XXI Sesja Rady Gminy
XX Sesja Rady Gminy Gorzyce
XIX Sesja Rady Gminy
XVIII Sesja Rady Gminy
XVII Sesja Rady Gminy
XVI Sesja Rady Gminy
XV Sesja Rady Gminy
XIV Sesja Rady Gminy
XIII Sesja Rady Gminy
XII Sesja Rady Gminy
XI Sesja Rady Gminy
IX Sesja Rady Gminy
VIII Sesja Rady Gminy
VII Sesja Rady Gminy
VI Sesja Rady Gminy
V Sesja Rady Gminy
IV Sesja Rady Gminy
III Sesja Rady Gminy
II Sesja Rady Gminy
I Sesja Rady Gminy
Komisje Rady Gminy Gorzyce
Komisja Rewizyjna
Komisja Budżetu, Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
Komisja Rodziny, Spraw Społecznych i Zdrowia
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
posiedzenia wspólne Komisji Rady Gminy
Uchwały
Rejestr uchwał Rady Gminy Gorzyce kadencji 2006- 2010
Skorowidz
Drogi
Finanse publiczne
Inne
Mienie komunalne
Ochrona środowiska
Ochrona zdrowia
Oświata
Patologie społeczne
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Podatki i opłaty lokalne
Pomoc społeczna
Porozumienia , umowy
Samorząd
Statuty
Wybory
Zabytki
akty prawa miejscowego
kadencja 2002-2006
XXXVII Sesja Rady Gminy
XXXVI Sesja Rady Gminy
XXXV Sesja Rady Gminy
XXXIV Sesja Rady Gminy
XXXIII Sesja Rady Gminy
XXXII Sesja Rady Gminy
XXXI Sesja Rady Gminy
XXX Sesja Rady Gminy
XXIX Sesja Rady Gminy
XXVIII Sesja Rady Gminy
XXVII Sesja Rady Gminy
XXVI Sesja Rady Gminy
XXV Sesja Rady Gminy
XXIV Sesja Rady Gminy
XXIII Sesja Rady Gminy
XXII Sesja Rady Gminy
XXI Sesja Rady Gminy
XX Sesja Rady Gminy
XIX Sesja Rady Gminy
XVIII Sesja Rady Gminy
XVII Sesja Rady Gminy
XVI Sesja Rady Gminy
XV Sesja Rady Gminy
XIV Sesja Rady Gminy
XIII Sesja Rady Gminy
XII Sesja Rady Gminy
XI Sesja Rady Gminy
X Sesja Rady Gminy
IX Sesja Rady Gminy
VIII Sesja Rady Gminy
VII Sesja Rady Gminy
VI Sesja Rady Gminy
V Sesja Rady Gminy
IV Sesja Rady Gminy
III Sesja Rady Gminy
II Sesja Rady Gminy
I Sesja Rady Gminy
kadencja 1998-2002
kadencja 1994-1998
kadencja 1990-1994
Zarządzenia Wójta
Kadencja 2010-2014
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
kadencja 2006-2010
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
kadencja 2002-2006
kadencja 1998-2002
kadencja 1994-1998
kadencja 1990-1994
Budżet, mienie komunalne, sprawozdawczość
Działalność finansowa rok 2014
Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu gminy
I kwartał 2014
II kwartał 2014
III kwartał 2014
IV kwartał 2014
Działalność finansowa rok 2013
Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu gminy
I kwartał 2013
II kwartał 2013
III kwartał 2013
IV kwartał 2013
Działalność finansowa rok 2012
Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu gminy
I kwartał 2012
II kwartał 2012
III kwartał 2012
IV kwartał 2012
Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji.
Działalność finansowa rok 2011
Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu gminy
I kwartał 2011
II kwartał 2011
III kwartał 2011
IV kwartał 2011
Działalność finansowa - rok 2010
Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu gminy
I kwartał 2010
II kwartał 2010
III kwartał 2010
IV kwartał 2010
Działalność finansowa - rok 2009
Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu gminy
I kwartał 2009 r.
II kwartał 2009 r.
III kwartał 2009 r.
IV kwartał 2009 r.
Działalność finansowa - rok 2008
Działalność finansowa - rok 2007
Działalność finansowa - rok 2006
Działalność finansowa - rok 2005
Działalność finansowa - rok 2004
Działalność finansowa - rok 2003
Podatki i opłaty lokalne
Pomoc Publiczna
Ulgi, odroczenia i umorzenia
Strategia rozwoju gminy i inne programy działania
Sprawozdania
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Gminy
Druki do pobrania
Referat Finansowy
Referat Podatków i Opłat
Referat Spraw Obywatelskich
Referat Organizacyjny
Referat Gospodarki Komunalnej
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Referat Strategii i Funduszy Zewnętrznych
Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
Urząd Stanu Cywilnego
Oświadczenia majątkowe
Radni
kadencja 2010-2014
2010 (początek kadencji)
Rok 2010
rok 2011
rok 2012
Rok 2013
Rok 2014 (koniec kadencji)
kadencja 2006-2010
2007
2008
2009
2010 (koniec kadencji)
Pracownicy samorządowi
kadencja 2006-2010
Rok 2007
Rok 2008 - zmiany na stanowiskach
Rok 2008
Rok 2009 - zmiany na stanowiskach
Rok 2009
2010 (koniec kadencji)
kadencja 2010-2014
Rok 2010
2010 (początek kadencji)
Rok 2010 (zmiany na stanowiskach)
Rok 2011
Rok 2011 (zmiany na stanowiskach)
Rok 2012
Rok 2012 (zmiany na stanowiskach)
Rok 2013
Rok 2014 (zmiany na stanowiskach)
Rok 2014 (koniec kadencji)
Rejestry, ewidencje, archiwa
Dokumentacja kontroli
Protokoły pokontrolne Komisji Rewizyjnej
kadencja 2010-2014
kadencja 2006-2010
kadencja 2002-2006
Kontrola wewnętrzna
Protokoły pokontrolne
Zamówienia publiczne
ogłoszenia o wszczętych postępowaniach
ogłoszenia o wynikach postępowań
Zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
Nabór pracowników
Regulamin naboru pracowników
Ogłoszenia o naborze
Listy kandydatów spełniających wymagania formalne
Informacje o wynikach naboru
Dług publiczny
Ochrona środowiska
Publicznie dostępny wykaz danych
Ogłoszenia - Ochrona Środowiska
Nowy system odbioru odpadów
PRZEPISY PRAWNE
KAMPANIA EDUKACYJNO - INFORMACYJNA
FIRMA ODBIERAJĄCA ODPADY KOMUNALNE
HARMONOGRAM
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
DEKLARACJE I OPŁATY
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA MIESZKAŃCÓW
OGŁOSZENIA
REKLAMACJE
ANALIZA OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW - SPRAWOZDANIA
KONTAKT
Ogłoszenia
Wybory
Wybory parlamentarlne 2011
Parlament Europejski 2014
Obwodowe Komisje Wyborcze
Wybory samorządowe 2014
Informacje dotyczące komisji wyborczych
Uprawnienia dla wyborców niepełnosprawnych
Wyniki wyborów
Pomoc
Redakcja
Rejestr zmian
Wyszukiwanie zaawansowane
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia