Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:
Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY W GORZYCACH
 

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
18.11.2014
Dodanie podkatalogu Rok 2014 (koniec kadencji) do katalogu kadencja 2010-2014 w menu przedmiotowym
17.11.2014
Dodanie podkatalogu Wyniki wyborów do katalogu Wybory samorządowe 2014 w menu przedmiotowym
10.11.2014
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Sesje Rady Gminy Gorzyce Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu XLVI Sesja RG Gorzyce 06.11.2014 r. do katalogu Sesje Rady Gminy Gorzyce w menu przedmiotowym
22.10.2014
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Sesje Rady Gminy Gorzyce Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu XLV Sesja RG Gorzyce 30.10.2014 r. do katalogu Sesje Rady Gminy Gorzyce w menu przedmiotowym
06.10.2014
Dodanie podkatalogu Uprawnienia dla wyborców niepełnosprawnych do katalogu Wybory samorządowe 2014 w menu przedmiotowym
03.10.2014
Dodanie podkatalogu 2015 do katalogu Budżet w menu podmiotowym
02.10.2014
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Sesje Rady Gminy Gorzyce Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu XLIV Sesja RG Gorzyce 09.10.2014 r. do katalogu Sesje Rady Gminy Gorzyce w menu przedmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 15.11.2014 do 21.11.2014
 
20.11.2014
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr XLV/401/14 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Gorzyce w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Morawskie Wrota" w okresie programowania 2014-2020.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr XLV/400/14 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Turza Śląska.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr XLV/399/14 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Olza.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr XLV/398/14 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gorzyczki.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr XLV/397/14 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czyżowice.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr XLV/396/14 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bluszczów.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr XLV/395/14 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2014-2020.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr XLV/394/14 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr XLV/393/14 w sprawie udzielenia w 2014 roku dotacji Miastu Wodzisław Śl. na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr XLV/392/14 w sprawie udzielenia w 2014 roku dotacji Miastu Wodzisław Śl. na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr XLV/391/14 w sprawie udzielenia w 2014 roku dotacji Miastu Rybnik na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr XLV/390/14 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr XLV/389/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację powiatowych przewozów pasażerskich (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr XLV/388/14 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na realizację zadania (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr XLV/387/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2014 rok.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr XLV/386/14 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2015 rok, obowiązujących na terenie Gminy Gorzyce oraz zasad jej ustalania i poboru.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr XLV/385/14 w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psa na 2015 rok oraz zasad poboru i terminu płatności tej opłaty.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr XLV/384/14 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gorzyce na 2015 rok.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr XLV/383/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok oraz zasad poboru tego podatku od osób fizycznych.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr XLV/382/14 w sprawie zasad udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja dotycząca sporządzania aktów pełnomocnictwa do ponownego głosowania
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja dotycząca sporządzania aktów pełnomocnictwa do ponownego głosowania
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "zgoda"
Dotyczy dokumentu: Informacja dotycząca sporządzania aktów pełnomocnictwa do ponownego głosowania
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "wniosek"
Dotyczy dokumentu: Informacja dotycząca sporządzania aktów pełnomocnictwa do ponownego głosowania
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przetarg nieograniczony o nazwie: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Kompleksowe uzbrojenie tereniów inwestycyjnych leżących wzdłuż autostrady A1 w subregionie zachodnim w gminie Gorzyc
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na kompleksową sprzedaż paliwa gazowego w rozumieniu ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wyniki wyborów samorządowych z 16.11.2014 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wyniki wyborów samorządowych z 16.11.2014 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wyniki Rada Powiatu"
Dotyczy dokumentu: Wyniki wyborów samorządowych z 16.11.2014 r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wyniki Rady Powiatu
 
18.11.2014
Dotyczy dokumentu: Oślizło Piotr - wójt gminy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Małek Krzysztof
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Gorzycach o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Gorzyce
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Gorzycach o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Gorzyce
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół z wyborów do rady Gminy Gorzyce
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół wyników głosowania i wyników wyborów wójta Gminy Gorzyce
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wyniki wyborów samorządowych z 16.11.2014 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wyniki wyborów samorządowych z 16.11.2014 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wyniki Sejmik Województwa"
Dotyczy dokumentu: Wyniki wyborów samorządowych z 16.11.2014 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wyniki Wójt"
Dotyczy dokumentu: Wyniki wyborów samorządowych z 16.11.2014 r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wyniki Wójta Gminy Gorzyce
Dotyczy dokumentu: Wyniki wyborów samorządowych z 16.11.2014 r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wyniki sejmiku województwa
 
17.11.2014
Dotyczy dokumentu: KOMUNIKAT
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: KOMUNIKAT
Treść zmiany:
  Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu: KOMUNIKAT
Treść zmiany:
  Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu: Wyniki wyborów samorządowych z 16.11.2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
15.11.2014
Dotyczy dokumentu: Zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 15 w Gorzycach
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja Gminnej Komisji Wyborczej o pełnionych dyżurach w przeddzień i w dniu głosowania
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia